UFA FEDERAL RESEARCH CENTRE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

№ 1. 2018

МАТЕМАТИКА, МЕХАНИКА

ФИЗИКА

БИОЛОГИЯ, БИОХИМИЯ И ГЕНЕТИКА

НАУКИ о ЗЕМЛЕ

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ

ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ЮБИЛЕЙ